کدهای احراز هویت پیام

کدهای احراز هویت پیام

کدهای احراز هویت پیام

این فایل مربوط به ارائه دو مقاله در زمینه کدهای احراز اصالت پیام به زبان اصلی می باشد که برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های ریاضی و علوم کامپیوتر مناسب می باشد….

دانلود پایان نامه بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان

دانلود پایان نامه بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان

دانلود پایان نامه بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان

بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان
شرح فایل
بخشی از متن:امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان…

کنترل فازی فشار متوسط شریانی در طی بیهوشی+ آموزش طراحی یک کنترل کننده فازی

کنترل فازی فشار متوسط شریانی در طی بیهوشی+ آموزش طراحی یک کنترل کننده فازی

کنترل فازی فشار متوسط شریانی در طی بیهوشی+ آموزش طراحی یک کنترل کننده فازی

کنترل فازی فشار متوسط شریانی در طی بیهوشی+ آموزش طراحی یک کنترل کننده فازی
شرح فایل

هدف اصلی این مقاله تشکیل مبنایی برای بیشتر برنامه های کاربردی واقعی است. در مطالعات شبیه سازی، بیمار با یک مدل ریاضی خطی نشان داده شده که شامل عناصر تاخیر زمان است.
پارامترهای کنترلر فازی به منظور بدست آوردن عملکرد کنترل مقاوم (پایدار)در مقابل تغییرات پارامترهای طبیعی(حیاتی) تنظیم شده اند.از آنجا که کنترل مدرن معمولا با استفاده از ریزپردازنده تحقق می…