فیلم آموزش نرم افزار لند

فیلم آموزش نرم افزار لند

فیلم آموزش نرم افزار لند

فیلم آموزش نرم افزار لند که در طراحی مسیر جاده ، خطوط آهن و نقشه برداری کاربرد فراوان دارد با توضیحات فارسی و مدت زمان یک ساعت…