عجایب هفت گانه دنیای باستان

عجایب هفت گانه دنیای باستان

عجایب هفت گانه دنیای باستان

مجموعه از من بپرس نشر باز، مجموعه ای است از کتابهای کوچک ویکی پدیایی که در آن اطلاعات عمومی به شکل جدید و بدیعی برای کودکان ارائه گردیده است.کتاب عجایب هفت گانه دنیای باستان اولین کتاب از این مجموعه است….